عملکرد سایت چطور است؟
(70%) 7
عالی
(20%) 2
خوب
(0%) 0
متوسط
(10%) 1
ابتدایی
(0%) 0
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 10